Kategorijas

Konfidencialitātes politika

Mūsu datu aizsardzības politika īsumā

  • Jūsu personas dati nekad un nekādā veidā netiks izmantoti ļaunprātīgi;
  • Jums netiks sūtītas tādas e-pasta vēstules, kuras Jūs nebūsiet pieprasījis (izņemot svarīgas darījumu e-pasta vēstules, kas izriet no līgumattiecībām);
  • Jums vienmēr ir iespēja vienkārši un ātri atteikties no e-pasta vēstuļu saņemšanas;
  • Mebeles1.lv darbinieki apņemas cienīt Jūsu datu konfidencialitāti un pakļauties konfidencialitates neizpaušanas līgumam (KNL).

Personīgo datu savākšana un apstrāde

Personīgie dati ir informācija, kas Jūs identificē, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, telefona numurs, adrese, e-pasta vai pasta adrese. Mebeles1.lv neievāc Jūsu personīgos datus, izņemot gadījumus, kad Jūs to pats atļaujat, t.i., veicot pasūtījumu un piesakoties saņemt jaunumus.

Personīgo datu izmantošana un izpaušana

Mebeles1.lv izmantos Jūsu personīgos datus tikai portāla rediģēšanas tehniskajiem nolūkiem, lai sniegtu Jums pieeju īpašajai informācijai, vai arī, lai uzturētu ar Jums sakarus. 

Ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Mebeles1.lv var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības - kā, piemēram, preču piegādes darbu veikšanu, garantijas servisa darbu veikšanu, rēķinu izstādīšanu u.tml. Ja, izpildot šos uzdevumus, Mebeles1.lv sadarbības partneri apstrādā Mebeles1.lv rīcībā esošos klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Mebeles1.lv datu apstrādātājiem, un Mebeles1.lv ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai nepieciešamos klienta personas datus tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams šo darbību veikšanai.

Mebeles1.lv sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Mebeles1.lv prasībām un normatīvajiem aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Mebeles1.lv uzdevumā.

Lai novērtētu pircēja iegādāto produktu kvalitāti, pēc pasūtījuma pabeigšanas ar klientu var sazināties pa e-pastu. Klientam tiek lūgts atstāt atsauksmi un novērtēt iegādāto preci. Šim nolūkam pircēja e-pastu var pārsūtīt trešajām personām. Mebeles1.lv šo pakalpojumu nodrošina TestFreaks AB, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stokholma, Zviedrija.

Ja apmeklētāji piesakās saņemt Mebeles1.lv īpašos piedāvājumus un iesniedz savu e-pasta adresi, tā var tikt nodota trešajām personām. Īpašo piedāvājumu sūtīšanas pakalpojumu Mebeles1.lv nodrošina UAB MailerLite, Jono Basanavičiaus str. 15, LT-03108 Viļņa, Lietuva.

Personas datu pārvaldība un dzēšana

Klientam ir tiesības pieprasīt piekļuvi visiem saviem personas datiem, kā arī tiesības pieprasīt labot visus Mebeles1.lv rīcībā esošos personas datus par sevi, izmaiņas piesakot ar ziņojuma sūtīšanu uz e-pastu: [email protected] Tāpat klientam ir tiesības pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti vai apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”). Datu dzēšanu vai personas datu apstrādes ierobežojumu klients var pieteikt, rakstot uz e-pastu: [email protected].

Izvēles brīvība

Jūs kontrolējat visu informāciju par sevi, ko nosūtāt Mebeles1.lv. Bet, ja Jūs nolemjat neizpaust savus personas datus Mebeles1.lv, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt kādai no vietnes funkcionalitātei. Lietotāji, kuri atsakās saņemt ziņas, var atteikties no šāda veida saziņas, rakstot mums uz [email protected]. Ja Jūsu personiskā informācija ir mainījusies (piemēram, pasta indekss, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs utt.), lūdzu, atjauniniet savus personas datus savā profilā.

Automātiski nodotā informācija (nav personīga)

Atverot Mebeles1.lv mājas lapu (www.mebeles1.lv), automātiski tiek nodota informācija, kas nav personīga (lietotā Interneta pārlūkošanas programma, apmeklējumu skaits, vidējais mājas lapā pavadītais laiks, apskatītās lapas; un tā nav reģistrācijas daļa). Šo informāciju izmanto, lai izvērtētu mūsu mājas lapas efektivitāti, kā arī uzlabotu tās saturu un funkcionalitāti. Šie dati netiek izmantoti citos nolūkos vai izpausti trešajām pusēm.

Drošība

Mebeles1.lv rūpējas, lai nodrošinātu Jūsu personīgo datu aizsardzību. Jūsu dati tiek rūpīgi aizsargāti, lai tie netiktu pazaudēti, iznīcināti, izkropļoti/falsificēti, kā arī, lai aizsargātu tos pret manipulācijām un nesankcionētas pieejas vai izpaušanas.

Mebeles1.lv nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Mebeles1.lv pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

Mebeles1.lv rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kuri Mebeles1.lv vārdā un uzdevumā apstrādā klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Mebeles1.lv deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt klienta personas datus saviem nolūkiem.

Mebeles1.lv neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Mebeles1.lv, piemēram, klienta vainas un/vai neuzmanības un/vai nolaidības dēļ.

Klienta datu apdraudēšanas gadījumā Mebeles1.lv par to paziņos klientam.

Nepilngadīgie

Mebeles1.lv iesaka visiem vecākiem un aizbildņiem paskaidrot saviem bērniem, ka Internetā savi personīgie dati ir jāizvieto droši un ar atbildību. Nepilngadīgajiem nevajadzētu Mebeles1.lv Interneta mājas lapā izvietot jebkādus personīgos datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas un līdzdalības. Mebeles1.lv nekad apzināti neievāks datus no nepilngadīgajiem, un neizmantos tos, kā arī neatklās tos trešajām pusēm bez atļaujas.

Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir “Eurotrade 1”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību; reģ. Nr. 40103665706, juridiskā adrese Maskavas iela 497, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2121, mājaslapa www.mebeles1.lv.

Personas datu apstrādātājs

Apstrādātājs “Eurotrade 1”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību; reģ. Nr. 40103665706, juridiskā adrese Maskavas iela 497, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2121, mājaslapa www.mebeles1.lv, izmantojot tehniskus un oraganizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas normatīvie akti un Eiropas Savienības tiesību akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi “Eurotrade 1”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību; reģ. Nr. 40103665706, juridiskā adrese Maskavas iela 497, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2121, mājaslapa www.mebeles1.lv, datu apstrādātāji.

Saites uz citiem portāliem

Mebeles1.lv mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu Interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Mebeles1.lv nenes atbildību.

Komerciālie paziņojumi un biļeteni

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Mebeles1.lv precēm un pakalpojumiem un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Mebeles1.lv veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Mebeles1.lv un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Mebeles1.lv un citās Interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc preču un/vai pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas,  nosūtot e-pastu uz adresi [email protected] vai izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Klients var pieteikties jaunumu (biļetenu) saņemšanai, un Mebeles1.lv pievieno klienta e-pasta adresi attiecīgajam adresātu sarakstam. Kamēr klienta e-pasta adrese ir šajā sarakstā, Mebeles1.lv var sūtīt klientam biļetenus ar jaunumiem un dažāda satura informāciju. Klienta dotā piekrišana biļetenu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas biļetenu saņemšanas, izmantojot automatizēto iespēju atteikties ar saites “Atrakstīties” starpniecību vai nosūtot attiecīgo e-pastu uz adresi [email protected].

Lai izsūtītu biļetenus, Mebeles1.lv var izmantot trešās puses e-pastu sūtījumu pakalpojumus (piemēram, Omnisend).

Mebeles1.lv pārtrauc komerciālo paziņojumu un biļetenu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka komerciālu paziņojumu un biļetenu adresātu saraksti ir neatkarīgi viens no otra un nav saistīti. Ja jūs izlemjat atteikties no mūsu jaunumiem, Jūs joprojām saņemsiet ar kontu saistītus e-pasta ziņojumus (piemēram, pasūtījuma statusa paziņojumus, e-pastus par paroles atiestatīšanu utt.).

Piemērojamie tiesību akti

  • Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016.gada 27.aprīlis) (General Data Protection Regulation) (GDPR);
  • Fizisko personu datu apstrādes likums.

Citi noteikumi

Mebeles1.lv ir tiesības veikt papildinājumus privātuma vai konfidencialitātes politikā, padarot klientam pieejamu tā aktuālo versiju un ievietojot to Mebeles1.lv mājaslapā.

 

Kas ir sīkdatnes (cookies), un kā Mebeles1.lv var tās apstrādāt