Kategorijas

SIA Eurotrade1 PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA Eurotrade1 ciena jūsu privātumu

SIA Eurotrade1 (“mēs”, “mūsu”, “sevi”, “mums” u.tml.) ciena jūsu privātumu un apņemas apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar augstu drošības līmeni un saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā. Šī privātuma politika apraksta kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja esat mūsu klients vai mūsu mājalapas apmeklētājs. Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar mūsu datu aizardzību, jūs vienmēr varat sazināties ar mums. Mūsu kontakti, kā arī personas, kura ir atbildīga par personas datu aizsardzību, kontakti ir pieejami sadaļā “Kontaktinformācija”.

SIA Eurotrade1 pārzinis

Mēs esam jūsu personas datu pārzinis un līdz ar to saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem esam atbildīgi par jūsu personas datu pareizu un drošu apstrādi. Mēs pārdodam preces ar vairāku dažādu zīmolu starpniecību, izmantojot vairākas dažādas mājalapas. Mēs esam personas datu operatori attiecībā uz personas datiem, kuri ir savākti turpmāk minētajās mājaslapās:

 

Kā mēs apstrādājam jūsu personas datus

Informācija par to, no kura avota mēs vācam jūsu personas datus, kādus personas datus mēs apstrādājam, mērķi, atbilstoši kādiem mums ir nodoms apstrādāt jūsu personas datus, attiecīgās apstrādes darbības tiesiskais ietvars un piemērojamie glabāšanas periodi ir norādīti zemāk esošajā tabulā. Jums nav pienākums dalīties ar mums ar saviem personas datiem. Tomēr, ja jūs izlemsiet nedalīties ar mums ar kādiem personas datiem, mēs nevarēsim jums pārdot vai piegādāt preces, nodrošināt jums jebkāda veida klienta atbalstu, sūtīt jums reklāmu vai jebkādā citā veidā mijiedarboties ar jums ar mērķi piedāvāt jums mūsu pakalpojumus.

  Dati, kuri ir attiecināmi uz mūsu klientiem

   

  No kura avota mēs iegūstam personas datus Personas datu kategorijas Mērķis Tiesiskais pamats Glabāšanas periods
  No jums Vārds, elektroniskais pasts, telefona numurs un jebkura cita informācija, kuru jūs izvēlaties nodot mūsu klientu atbalsta dienestam Nodrošināt klienta atbalstu Apstrāde ir nepieciešama mūsu tiesiskās intereses nodrošināšanā, piedāvājot klienta atbalstu pēc pieprasījuma (leģitīmā interese) Līdz brīdim, kamēr tas ir nepieciešams, lai izskatītu jūsu gadījumu.
  No jums Vārds, elektroniskais pasts, tehniskie dati, piemēram, IP-adrese, unikāls ierīces identifikators, interneta pārlūks, citi dati no sīkdatnēm vai līdzīgām izsekošanas tehnoloģijām, tīklošanās paradumi, piemēram, kādas preces jūs pirkāt Veikt jūsu tīklošanās paradumu analīzi, personalizēt un sūtīt jums reklāmu Apstrāde ir nepieciešama mūsu tiesiskās intereses nodrošināšanā reklamēt mūsu preces un pakalpojumus (leģitīmā interese) Līdz brīdim, kamēr jūs neveiksiet pieprasījumu vairāk nesaņemt reklāmu vai kad jūs divus gadus nebijāt aktīvi.
  No jums Personas dati, kurus jūs sniedzāt atsauksmē, piemēram, vārds Dalīties atsauksmēs ar citiem klientiem un personalizēt mūsu preces un mūsu piedāvājumus Apstrāde ir nepieciešama mūsu tiesiskās intereses nodrošināšanā atsauksmju apmaiņā un preču pielāgošanā uz šo atsauksmju pamata (leģitīmā interese) Trīs gadi
  No jums Vārds, elektroniskais pasts, informācija par jūsu pirkumu un preces izmantošanu Atgriešanas nodrošināšana Līguma izpilde Kamēr jums ir tiesības atgriezt preci saskaņā ar mūsu nosacījumiem un noteikumiem vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem
  No jums ar sīkdatņu starpniecību mūsu mājaslapā Pirkumu un pasūtījumu vēsture, tehniskie dati – tādi kā IP-adrese, unikāls ierīces identifikators, interneta pārlūks, citi dati no sīkdatnēm vai līdzīgām izsekošanas tehnoloģijām, tīklošanās paradumi, piemēram, mūsu mājaslapā vai vienā no mūsu mājaslapām nopirktās vai aplūkotās preces Novērst mūsu mājaslapu, pakalpojumu vai preču ļaunprātīgu izmantošanu un novērst noziegumus – tādus kā krāpniecība Apstrāde ir nepieciešama mūsu likumisko interešu nodrošināšanā, lai mūsu preces un pakalpojumi tiek izmantoti saskaņā ar mūsu noteikumiem un nosacījumiem un piemērojamiem normatīvajiem aktiem (leģitīmā interese) Kamēr tie ir nepieciešami attiecīgā mērķa izpildei.
  No jums Vārds, elektroniskais pasts, informācija par jūsu pirkumiem Ievērot juridiskās prasības, piemēram, noteikumus par atgriešanu, grāmatvedību, nodokļiem un preču drošību Apstrāde ir nepieciešama mūsu juridisko pienākumu ievērošanai Kamēr tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem
  No jums Vārds, elektroniskais pasts, informācija par jūsu pirkumiem Mūsu tiesisko interešu nodrošināšana, piemēram, gadījumos, kad nav veikts maksājums Apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgajām interesēm aizsargāt savas tiesiskās intereses, piemēram, lai saņemtu samaksu (leģitīmā interese) Kamēr tas ir nepieciešams mūsu likumisko interešu aizstāvībai.

      

     Profilēšana

     Mēs varam apkopot par jums informāciju no dažādiem avotiem – ar mērķi izdarīt secinājumus par jūsu personiskām interesēm un jūsu tīklošanās paradumiem. To sauc par profilēšanu. Profilēšana ļauj mums veidot klienta tēlu, kas cita starpā ietver jūsu iepriekšējos pirkumus un preces, kuras piesaistīja jūsu uzmanību mūsu mājaslapās. Mūsu profilēšanas mērķis ir nodrošināt to, lai mūsu reklāmas materiāli, kurus mēs jums sūtam – tādi kā personalizētie piedāvājumi vai personalizēta reklāma - būtu jums aktuāli.

      

     Mūsu kanāli sociālajos tīklos

     Caur mūsu kanāliem sociālajos tīklos iegūtos personas datus mēs apstrādājam ar mērķi reklamēt mūs un mūsu preces un mijiedarboties ar esošajiem klientiem, potenciālajiem klientiem un partneriem. Apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmajām interesēm, lai reklamētu sevi un mūsu preces un mijiedarboties ar esošajiem klientiem, potenciālajiem klientiem un partneriem (leģitīmā interese). Personas dati tiek apstrādāti līdz brīdim, kamēr tas ir nepieciešams apstrādes sasniegšanas mērķiem. Informāciju par platformu veikto personas datu apstrādi saistībā ar mūsu kanālu sociālajos tīklos – piemēram, Facebook, Instagram, lūdzu, mēklējiet attiecīgās platformas privātuma politikā.

      

     Ar ko mēs kopīgojam jūsu personas datus

     Mēs neatklājam jūsu personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams likumisko pienākumu izpildei vai mērķu, kuru dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus, sasniegšanai.

     Apstākļi, kad jūsu personas dati var tikt atklāti trešajām personām, ir uzskaitīti zemāk esošajā tabulā.


     Trešā persona Iemesls izpaušanai trešajai pusei Atklātie personas dati
     Citas juridiskās personas mūsu kompāniju grupas ietvaros Personas datu izpaušana citām juridiskajām personām mūsu uzņēmumu grupā var būt nepieciešama kā pamatfunkcija - piemēram, analītika, reklāma un finanses uzņēmumu grupā, kuras daļa mēs esam, tiek pārvaldītas kopīgi. Vārds, telefona numurs, elektroniskais pasts, adrese
     Piegādātāji un partneri Mēs varam atklāt jūsu personas datus mūsu piegādātājiem un/vai partneriem, ja piegādātājiem un/vai partneriem jūsu personas dati ir nepieciešami tādēļ, lai izpildītu viņu saistības attiecībā pret mums – piemēram, mākoņpakalpojumu piegādātāji. Vārds, telefona numurs, elektroniskais pasts, adrese
     Iestādes Personas dati var tikt atklāti, ja tas ir nepieciešams mūsu juridisko saistību ievērošanai. Vārds, telefona numurs, elektroniskais pasts, adrese
     Pirkšanas-pārdošanas darījuma puses Ja mums ir nodoms nodot mūsu uzņēmējdarbību vai tās daļu, personas dati var tikt atklāti potenciālajam pircējam. Vārds, telefona numurs, elektroniskais pasts, adrese, informācija par pasūtījumu

      

     Personas datu nodošana trešajās valstīs

     Mēs nenododam jūsu personas datus ārpus ES/EEZ.

      

     Jūsu tiesības

     Tālāk ir sniegts kopsavilkums par tiesībām, kas jums pienākas kā datu subjektam saskaņā ar GDPR.

     Tiesības atsaukt jūsu piekrišanu

     Ja jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu kā leģitīmu pamatu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums, izmantojot šīs privātuma politikas apakšā norādīto kontaktinformāciju.

     Piekļuves tiesības

     Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, un šādos gadījumos saņemt personas datu kopiju, tostarp informāciju par apstrādes mērķiem, apstrādāto personas datu kategorijām, personas datu saņēmēju kategorijām, glabāšanas periodiem, jūsu tiesībām attiecībā uz apstrādi, automatizētas lēmumu pieņemšanas (tostarp profilēšanas) esamību, informāciju par atbilstošiem drošības pasākumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu nodošanu uz valstīm ārpus ES/EEZ, un, ja personas dati nav bijuši vākti jūsu vārdā, no kāda avota dati tiek vākti.

     Tiesības uz datu labošanu

     Ja personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir neprecīzi, nepilnīgi vai ir novecojuši, jums ir tiesības lūgt mums izlabot vai papildināt šādus personas datus bez nepamatotas kavēšanās.

     Tiesības tikt aizmirstam

     Parasti jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti bez nepamatotas kavēšanās. Tie ir gadījumi, kad (а) personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika apstrādāti, (b) jūs atsaucat savu piekrišanu, un apstrādei vairs nav cita likumīga pamata, (c) esat iebildis/iebildusi pret savu personas datu apstrādi personalizētās reklāmas nolūkos vai apstrādi, kuras pamatā ir likumīgas intereses kā leģitīmais pamats, un mēs nevaram norādīt apstrādei sevišķi svarīgus iemeslus, kas būtu svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, (d) apstrāde netiek veikta, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, (e) personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai (f) personas datiem ir jābūt dzēstiem, lai izpildītu tiesiskus pienākumus.

     Tiesības uz iebildumu

     Jums jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi leģitīmu interešu dēļ kā likumiskajam pamatam, tostarp, piemēram, profilēšanu. Turklāt jums vienmēr ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi personalizētās reklāmas nolūkos. Pēc tam mēs pārtrauksim personas datu apstrādi, ja vien nevarēsim nodemonstrēt pārliecinošus tiesiskus apstrādes iemeslus, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde ir paredzēta juridisku prasību iesniegšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

     Tiesības uz apstrādes ierobežojumu

     Dažos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt mums jūsu personas datu apstrādes ierobežojumu. Tas ir iespējams gadījumos, ja (а) jūs uzskatāt, ka personas dati nav korekti un jūs gaidāt, kad mēs pārbaudīsim personas datu precizitāti, (b) apstrāde nav likumīga, un jūs personas datu dzēšanas vietā vēlētos apstrādes ierobežojumu, (c) mums vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes nolūkos, bet jums tie ir nepieciešami, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības vai (d) ja esat iebildis/iebildusi pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, un gaidāt pārbaudi, vai mūsu likumīgie iemesli ir svarīgāki par jūsu likumīgajiem iemesliem.

     Tiesības uz datu pārnesamību

     Ja personas dati, ko esat mums sniedzis/sniegusi, tiek apstrādāti automatizēti un pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai vienošanos ar jums kā likumisko pamatu, jums ir tiesības saņemt savus personas datus plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un pieprasīt, ka personas dati tiek nodoti citam personas datu pārzinim šādi.

     Tiesības iesniegt sūdzības

     Attiecībā uz mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi jums ir tiesības iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010, Latvija; e-pasts: [email protected].

      

     Sīkdatnes

     Mēs izmantojam sīkdatnes un citas līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas tādēļ, lai sekmētu mūsu mājaslapu funkcionalitāti, ieslēdzot attiecīgās funkcijas mājaslapas uzlabošanai un kvalitatīvāku un personalizēto reklāmas materiālu nosūtīšanai. Mēs izmantojam sīkdatnes saskaņā ar šo privātuma politiku un mūsu sīkdatņu politiku.

      

     Izmaiņas šajā politikā

     Mēs paturam tiesības jebkurā laikā izdarīt izmaiņas šajā Privātuma Politikā. Gadījumā, ja Privātuma Politikā bija izdarītas izmaiņas, mēs publicēsim laboto Privātuma Politiku mebeles1.lv, kā arī informāciju, kad izmaiņas stāsies spēkā. Tāpat mēs varam arī paziņot par izmaiņām citos attiecīgajos veidos.

      

     Kontaktinformācija

     Nekautrējaties sazināties ar mums, ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma politiku, jūsu personas datu apstrādi vai arī – ja jūs vēlaties realizēt savas tiesības attiecībā uz šo privātuma politiku vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

     SIA Eurotrade1

     Reģ. Nr.: 40103665706

     Pasta adrese: Maskavas iela 497, Rumbula, Stopiņu nov., Ropažu pag., LV-2121

     E-pasts: [email protected]

     Personas datu apstrādes organizēšanas atbildīgās kontaktpersonas e-pasts: [email protected]

      

     Šo informāciju varat lejupielādēt šeit.